Dalmatinska reka Cetina izvire na Cetinjskom polju, na podnožju Dinare planine sa 380 m morske visine. Kod Duara naglo okrene na zapad, probija se izmedju planine Blokova i Mosora i uliva se kod Omiša u Jadransko more. Sliv reke Cetine sačinjavao je u srednjem veku županiju Cetinu (oko g. 950) sa središtem i težištem u Sinjskom polju. Docnije (1210—1435) gospodarili su ovoj županiji cetinski knezovi Nelipići.
(VIR: dlib.si)

  • Omiš, Hrvaška - Reka Cetina - Slika 1
  • Omiš, Hrvaška - Reka Cetina - Slika 2